Adres firmy

WEIDINGER GmbH
Ringstraße 17
82223 Eichenau
Niemcy
Telefon: +49 (0)8141 / 36 36 - 0
Faks: +49 (0)8141 / 36 36 - 155

Zarząd: Philip Homami

Rejestr przedsiębiorców B w 60470 Monachium
VAT-UE DE 811262551

Copyright © by Weidinger GmbH
Wszystkie prawa zastrzeżone

Strona internetowa: http://www.weidinger.eu
E-mail: info@weidinger.eu

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Zawartość oferty online
Firma Weidinger GmbH nie przejmuje gwarancji za aktualność, poprawność, kompletność, czy jakość udostępnionych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wobec autora za szkody materialne i moralne spowodowane wykorzystaniem, bądź niewykorzystaniem udostępnionych informacji lub też wykorzystaniem błędnych, niekompletnych informacji, są wykluczone, o ile nie da się udowodnić, że zostały one spowodowane umyślnie ze strony Weidinger GmbH, bądź wskutek jej rażącego zaniedbania. Wszelkie oferty nie są zobowiązujące. Weidinger GmbH zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmiany, uzupełnienia lub też usunięcia części strony lub też całości oferty bez osobnej zapowiedzi, jak również do przejściowego lub też definitywnego wstrzymania jej publikacji.

2. Linki i odnośniki
W przypadku bezpośrednich lub też pośrednich odnośników do obcych stron internetowych (tzw. "linków"), za których treść Weidinger GmbH nie odpowiada, firma Weidinger może zostać pociągnięta do odpowiedzialności jedynie w sytuacji, gdy zna treści danej strony i posiada techniczne możliwości w ramach zdrowego rozsądku, by w przypadku treści niezgodnych z prawem uniemożliwić korzystanie z nich. Weidinger GmbH zapewnia wyraźnie, że w momencie umieszczenia odnośników na stronach, do których odsyła, nie znajdowały się rozpoznawalne nielegalne treści. Weidinger GmbH nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt stron, na które odsyła, ani na zamieszczane tam treści lub prawa autorskie z nimi związane. Z tego względu firma już teraz dystansuje się wyraźnie od wszelkich treści na wszystkich stronach, do których odsyła, które zostały zmienione po umieszczeniu linku. Stwierdzenie to obowiązuje również w przypadku wszystkich linków i odesłań umieszczonych na własnej stronie internetowej i dotyczy też wpisów obcych do zamieszczonych przez Weidinger GmbH ksiąg gości, for dyskusyjnych i list adresowych. Odpowiedzialność za nielegalne, błędne lub niepełne treści, w szczególności za szkody poniesione wskutek korzystania lub niekorzystania z tak podanych informacji, ponosi tylko i wyłącznie właściciel strony, na którą użytkownik został odesłany, a nie ten, kto poprzez umieszczenie linków jedynie odsyła do tych publikacji.

3. Prawa autorskie i prawo używania znaków zastrzeżonych
Weidinger GmbH dokłada starań, by w swoich publikacjach przestrzegać praw autorskich do wykorzystywanych grafik, nagrań audio, sekwencji video i tekstów albo korzystać z własnych lub też takich grafik, nagrań audio, sekwencji video i tekstów, które można używać bez licencji. Wszelkie podane na naszej stronie marki i znaki towarowe, chronione przez osoby trzecie, podlegają w nieograniczonym zakresie przepisom obowiązującego prawa używania znaków zastrzeżonych i prawom własności zarejestrowanych właścicieli tych marek/znaków. Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez Weidinger GmbH pozostają wyłączną własnością autora tej strony. Powielanie i wykorzystywanie takich grafik, nagrań audio, sekwencji video i tekstów w innych publikacjach elektronicznych i drukowanych bez uprzedniej wyraźnej zgody firmy Weidinger GmbH lub zgody autora, jest niedozwolone.

4. Polityka prywatności
Jeżeli na naszej stronie istnieje możliwość wpisania danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy pocztowe) użytkownik podaje te informacje dobrowolnie. Z oferowanych na stronie usług i serwisów można również korzystać i dokonywać płatności za nie bez podawania takich danych lub też przy użyciu danych anonimowych lub pseudonimu - o ile jest to technicznie możliwe i w granicach zdrowego rozsądku.

5. Skuteczność prawna wykluczenia odpowiedzialności
Klauzula wykluczenia odpowiedzialności jest częścią strony internetowej firmy Weidinger GmbH. Jeżeli część lub też całość poszczególnych sformułowań niniejszego tekstu okaże lub stanie się niezgodna z obowiązującym prawem, nie narusza to treści i ważności pozostałych części dokumentu.