Polityka Prywatności

Firma Weidinger GmbH, jako dostawca strony internetowej www.weidinger.eu i jednostka odpowiedzialna, bardzo poważnie traktuje zobowiązanie do ochrony danych osobowych i tworzy swoją stronę internetową w taki sposób, by pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych było przeprowadzane tylko w niezbędnym zakresie. W żadnym wypadku dane osobowe nie są wypożyczane lub sprzedawane osobom trzecim w celach reklamowych. Bez wyraźnej zgody odwiedzającego żadne dane osobowe nie są wykorzystywane do celów reklamowych lub marketingowych.

Dostęp do danych osobowych w firmie Weidinger GmbH mają tylko te osoby, które potrzebują tych danych do wykonywania swoich zadań w ramach właściwego stanowiska, które zostały poinformowane o przepisach ustawowych dotyczących ochrony danych osobowych i które zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi (art. 5 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO) zobowiązały się do ich przestrzegania. Pobieranie, przetwarzanie, wykorzystywanie i przekazywanie pobranych danych osobowych odbywa się, zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO, tylko w zakresie niezbędnym do wykonania stosunku umownego pomiędzy firmą Weidinger GmbH, jako jednostką odpowiedzialną, a odwiedzającym, jako osobą, które danej dotyczą.

Państwa prawa

W stosunku do nas przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:
prawo do informacji,

  • prawo do skorygowania danych lub ich usunięcia,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych,
  • prawo do przenoszenia danych.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez naszą firmę.

Zmiany celowe przetwarzania i używania danych

Ponieważ ze względu na postęp techniczny i zmiany organizacyjne może mieść miejsce zmiana zastosowanych metod przetwarzania danych lub może nastąpić ich rozwój, zastrzegamy sobie prawo do dalszego rozwoju niniejszej Polityki Prywatności zgodnie z nowymi technicznymi warunkami ramowymi. W związku z tym prosimy o regularne sprawdzanie Polityki Prywatności firmy Weidinger GmbH. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na następujący wraz z upływem czasu dalszy rozwój, mogą Państwo pisemnie, zgodnie z art. 17 RODO, zażądać usunięcia danych, które nie są przechowywane na podstawie innych wymogów prawnych, przykładowo obowiązek przechowywania na podstawie prawa handlowego lub podatkowego.

Anonimowe pobieranie danych

Strony internetowe jednostki odpowiedzialnej można odwiedzić bez informowania nas, kim Państwo są. Otrzymujemy wówczas jedynie nazwę Państwa dostawcy usług internetowych, stronę internetową, z której Państwo nas odwiedzają oraz strony internetowe, które Państwo u nas odwiedzają. Informacje te są analizowane do celów statystycznych. Jako indywidualny użytkownik pozostają Państwo anonimowi.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są pobierane tylko wtedy, gdy zostaną nam one dobrowolnie udostępnione, na przykład w celu zapisania się do naszego newslettera. Jednostka odpowiedzialna przestrzega w tym zakresie przepisów art. 5 i 6 RODO. W ramach spersonalizowanych usług jednostki odpowiedzialnej Państwa dane rejestracyjne są, za Państwa zgodą, przetwarzane w celu wysyłania Państwu naszego newslettera lub w celu dopasowania oferowanych usług elektronicznych do Państwa potrzeb. W każdej chwili mogą Państwo złożyć sprzeciw wobec zapisywania Państwa danych osobowych. W tym celu proszę przesłać wiadomość e-mail na adres philip.homami@weidinger.eu, podając w tytule „Wypis z bazy danych”.

Przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami RODO.

Korzystanie z naszego sklepu internetowego

Jeżeli chcą Państwo złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym, do zawarcia umowy jest konieczne podanie danych osobowych, które są nam potrzebne do realizacji Państwa zamówienia. Informacje niezbędne do realizacji umowy są oznaczane w specjalny sposób, pozostałe dane są dobrowolne. Podane przez Państwo dane są przetwarzane w celu realizacji Państwa zamówienia. W tym celu możemy przekazać Państwa dane płatnicze do naszego banku. Podstawę prawną w tym zakresie stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.

Mogą Państwo dobrowolnie założyć konto klienta, dzięki któremu będziemy mogli zapisać Państwa dane osobowe dla przyszłych zakupów. Po utworzeniu konta, w zakładce „Moje dane”, podane przez Państwo dane są przechowywane aż do momentu ich odwołania. Wszystkie inne dane, w tym dane dotyczące konta użytkownika, można zawsze usunąć ze strefy klienta.

Podane przez Państwa dane osobowe możemy ponadto przetwarzać w celu informowania Państwa o innych interesujących produktach z naszego portfolio lub w celu wysłania Państwu wiadomości e-mail z informacjami technicznymi.
Na podstawie prawa handlowego i prawa podatkowego jesteśmy zobowiązani do przechowywania Państwa danych adresowych, płatniczych i zamówień przez okres dziesięciu lat. Jednak po dwóch latach ograniczamy ich przetwarzanie, tzn. Państwa dane są wówczas wykorzystywane wyłącznie w celu spełnienia wymogów prawnych.

W celu zapobiegnięcia nieupoważnionemu dostępowi osób trzecich do Państwa danych osobowych, w szczególności danych finansowych, proces zamawiania jest szyfrowany przy użyciu technologii TLS.

Eksportowanie i przetwarzanie danych w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Eksport Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zwanego dalej „EOG”) nie ma miejsca.
Przekazywanie danych osobowych do Google w ramach korzystania z programów analitycznych przez jednostkę odpowiedzialną nie ma miejsca, ponieważ adres IP użytkownika jest przesyłany tylko anonimowo. W tym ceku prosimy o zapoznanie się z punktem „Korzystanie z programów do analizy” niniejszej Polityki Prywatności.

Usługodawcy zaangażowani przez jednostkę odpowiedzialną mają siedzibę i obsługują swoją infrastrukturę informatyczną wyłącznie na terenie EOG. Powyższe obowiązuje również w stosunku do korzystania z usług w chmurze. Z dostawcami usług są zawarte umowy, które spełniają wymogi RODO w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. Także w razie zaangażowania zewnętrznych usługodawców firma Weidinger GmbH pozostaje jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie danych.

Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe zebrane w ramach stron internetowych jednostki odpowiedzialnej są – bez Państwa zgody – wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy i przetwarzania Państwa zapytań. Ponadto Państwa dane są wykorzystywane do celów reklamowych i badań rynku przez jednostkę odpowiedzialną tylko wtedy, gdy uprzednio wyrazili Państwo na to zgodę. W pozostałym zakresie nie ma miejsca przekazywanie danych osobowych innym osobom trzecim. Swoją zgodą mogą Państwo oczywiście w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość.

Linki zewnętrzne

W celu uzyskania informacji na naszych stronach znajdują się linki, które odsyłają do stron osób trzecich. O ile nie jest wyraźnie rozpoznawalne, zwracamy uwagę, że jest to link zewnętrzny. Jednostka odpowiedzialna nie ma żadnego wpływu na treść i formę tych stron innych dostawców. Gwarancje niniejszej Polityki Prywatności nie mają zatem zastosowania do dostawców zewnętrznych.

Korzystanie z plików cookie

Jednostka odpowiedzialna używa tzw. „plików cookie”, by indywidualnie zaprojektować i zoptymalizować wizytę online i czas online klienta. Plik cookie to plik tekstowy, który jest tymczasowo przechowywany w pamięci komputera („sesyjny” pliki cookie) lub jest przechowywany na dysku twardym („trwały” plik cookie). Pliki cookie zawierają na przykład informacje o poprzednich dostępach użytkownika do odpowiedniego serwera lub informacje o tym, które oferty zostały dotychczas otwarte. Pliki cookie nie są używane w celu uruchamiania programów lub pobierania wirusów na Państwa komputer. Głównym celem plików cookie jest zapewnienie oferty specjalnie dopasowanej do potrzeb klienta i zapewnienie jak najwygodniejszego korzystania z usługi.

Jednostka odpowiedzialna korzysta z sesyjnych i stałych plików cookie.

Sesyjne pliki cookie

Jednostka odpowiedzialna używa głównie „sesyjnych plików cookie”, które nie są zapisywane na dysku twardym klienta i które są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Sesyjne pliki cookie służą do uwierzytelniania logowania i równoważenia obciążenia (wyrównanie obciążenia systemu).

Stałe pliki cookie

Ponadto jednostka odpowiedzialna używa „stałych plików cookie” do zapisywania indywidualnych ustawień używania, które klient wprowadza podczas korzystania z usługi jednostki odpowiedzialnej, by spersonalizować i ulepszyć usługę. Stałe pliki cookie zapewniają, że klient podczas ponownej wizyty strony internetowej jednostki odpowiedzialnej ponownie znajdzie swoje osobiste ustawienia. Ponadto usługodawcy, którzy zlecili jednostce odpowiedzialnej analizę zachowań użytkowników, używają stałych plików cookie, by móc rozpoznać powracających użytkowników. Usługi te zapisują dane przesyłane przez pliki cookie wyłącznie w sposób anonimowy. Przypisanie adresu IP klienta nie jest utrzymywane.

Unikanie plików cookie

Osoba odwiedzająca ma w każdej chwili możliwość odmowy ustawienia plików cookie. Powyższe ma standardowo miejsce poprzez wybranie odpowiedniej opcji w ustawieniach przeglądarki lub poprzez dodatkowe programy. Szczegółowe informacje można znaleźć w funkcji pomocy przeglądarki używanej przez klienta. Jeżeli klient zdecyduje się wyłączyć używanie plików cookie, może to ograniczyć zakres usługi serwisu i mieć negatywny wpływ na korzystanie z usług jednostki odpowiedzialnej.

Korzystanie z programów analitycznych

Jednostka odpowiedzialna przeprowadza analizy zachowań swoich klientów w ramach korzystania z jej usług lub zleca przeprowadzenie takich analiz. W tym celu są tworzone anonimowe lub pseudo-anonimowe profile użytkowników. Tworzenie profili użytkowników odbywa się wyłącznie w celu ciągłego doskonalenia serwisu jednostki odpowiedzialnej.

Jednostka odpowiedzialna stosuje w ramach analizy internetowej także Google Analytics, usługę analizy sieci oferowaną przez firmę Google Inc. („Google”); jednostka odpowiedzialna używa Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIp()”. W ten sposób adresy IP są przetwarzane wyłącznie w formie skróconej w celu wykluczenia bezpośredniego odniesienia do danych osobowych. W stosunku do związanego z powyższym gromadzenia i przechowywania danych osobowych można w każdej chwili wnieść sprzeciw ze skutkiem na przyszłość. Prosimy o bezpośredni kontakt z firmą Google: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)

Firma Google zobowiązuje swoich użytkowników, przykładowo jednostkę odpowiedzialną, do stosowania poniższego pouczenia o ochronie danych osobowych w Polityce Prywatności. Firma Weidinger GmbH spełnia to żądanie, zamieszczając poniższy tekst:
„Google Analytics korzysta z tzw. „plików cookie”, czyli plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje zbierane przez „pliki cookie” dotyczące używania strony internetowej (wyłącznie adres IP) są przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Google używa tych informacji do wykonania oceny korzystania z strony internetowej, do przygotowania raportów o aktywności internetowej dla administratorów strony oraz w celu świadczenie innych usług związanych z używaniem strony internetowej i korzystaniem z Internetu. Informacje te są przez firmę Google przekazywane ewentualnie osobom trzecim, jeżeli jest to ustawowo przewidziane lub gdy osoby trzecie dokonują przetworzenia tych danych na zlecenie Google. Firma Google nie łączy w żadnym wypadku Państwa adresu IP z innymi danymi Google. Instalację „plików cookie” można wyłączyć poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w wyszukiwarce; zwracamy jednak Państwa uwagę na fakt, że w takim przypadku ewentualnie nie wszystkie funkcje tej strony będą dostępne w pełnym zakresie. Korzystając z niniejszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google pobranych za jej pomocą danych, w opisany poprzednio sposób i w wyżej podanych celach.

Dalsze informacje i dane kontaktowe

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych w naszej firmie. Mogą Państwo zwrócić się z zapytaniem, które z Państwa danych są przez nas przechowywane. Ponadto w każdej chwili mogą Państwo przesłać listownie lub pocztą elektroniczną na poniższy adres informacje, wnioski dotyczące usunięcia lub skorygowania danych osobowych i inne sugestie:

PROLIANCE GmbH
www.datenschutzexperte.de
Leopoldstr. 21
80802 München

datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de