Jakie są niezbędne środki ochrony ESD?

Ustanowienie strefy ochrony ESD (Electrostatic Protected Area, EPA), w której można bezpiecznie wykonywać prace z podzespołami zagrożonymi ESD, jest związane z kompleksową koncepcją ochrony.

Do najważniejszych punktów w tym zakresie należy wewnętrzna i zewnętrzna ochrona podzespołów oraz organizacyjne środki ochronne, które obejmują aktywne zaangażowanie pracowników, osób odwiedzających zakład, dostawców i klientów.

 

Ochrona ESD na stanowisku pracy

Dobre uziemienie to połowa sukcesu! Aby zapewnić skuteczne przestrzeganie wymagań dotyczących wydajnej koncepcji ochrony ESD, należy koniecznie zwracać uwagę, by osoby i stanowiska pracy były zawsze uziemione, a podzespoły chronione:

Uziemienie osób: ponieważ osoby są głównym źródłem ładunków elektrostatycznych, szczególnie ważne jest noszenie bransoletek ESD, obuwia ESD, odzieży ESD i rękawic ESD.

Uziemienie stanowiska pracy: każdy stół roboczy lub każda powierzchnia robocza powinny być pokryte materiałem ESD i uziemione za pomocą kabli i przyłączy uziemiających.

Ochrona podzespołów: wrażliwe na ESD podzespoły muszą być przechowywane i transportowane w antystatycznych pojemnikach lub na antystatycznych matach. Dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie narzędzi zgodnych z ESD.

 

Administracyjne i organizacyjne środki ochrony ESD

Oprócz zapobiegania niezamierzonemu naładowaniu i kontroli bezpiecznego rozładowania również ważne jest, by wszystkie używane komponenty były zgodne z najnowszymi międzynarodowymi normami oraz by wdrożono określone środki administracyjne:

 • szkolenia, seminaria i warsztaty z zakresu ESD dla określonych pracowników

 • wyznaczenie koordynatora ds. ESD

 • przeprowadzanie regularnych pomiarów i kontroli ESD

 • przyrządy pomiarowe ESD do kontrolowania

 • wprowadzenie lub aktualizacja programu kontroli ESD

 • cykliczny przegląd wewnętrzny (audyt ESD)

 

Zasady postępowania w ramach ESD

 • Podczas czynności wykonywanych na siedząco nosić i podłączyć opaskę nadgarstkową.

 • Przestrzegać instrukcji dot. obsługi elektronicznych podzespołów. Odkładanie ESDS (Electrostatic Discharge Sensitive Devices, czyli podzespołów zagrożonych wyładowaniem elektrostatycznym) na powierzchnie metalowe jest zabronione.

 • Jedzenie i picie na elektronicznym stanowisku pracy jest zabronione. Zwracać uwagę na porządek i czystość.

 • Stosować w EPA tylko odpowiednie środki czyszczące i pielęgnacyjne.

 • Niezwłocznie powiadomić koordynatora ds. ESD o usterkach i brakujących środkach ochrony ESD.

 • Stosować wyłącznie pojemniki i opakowania odpowiednie dla ESD.

 • Izolujące miejsca odkładania i nadające się do ponownego ładowania materiały są w EPA zabronione.